Petíció

Tisztelt Honfitársunk!

Mintegy harminc évvel a rendszerváltozás után joggal gondoljuk azt, hogy a bolsevik típusú diktatúrák velünk élő hagyatékának felszámolása nem tűr halasztást.

Kérjük, az alábbi petíció aláírásával Ön is álljon kezdeményezésünk mellé, töröljük el együtt a kommunista diktatúra bűnöseit éltető utcaneveket, hogy egyetlen magyar gyermek se nőjön fel olyan utcában vagy tanuljon olyan iskolában, amit árulókról, gyilkosokról neveztek el!

***

Folyamodvány

Gulyás Gergely úr
miniszterelnökséget vezető miniszter részére

2012 óta Magyarországon törvény mondja ki, hogy nem lehet közterületet, közintézményt olyan személyekről elnevezni, akik a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vettek, továbbá az elnevezés olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét sem viselheti, amely XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.

A törvény tilalma ellenére napjainkban még mintegy ezer olyan közterület van országszerte, amely a kommunista diktatúra harcosait, nem ritkán tömeggyilkosait dicsőíti.

A kommunista utca- és intézménynevek fenntartása mulasztásos törvénysértésnek minősül, és egyben a kommunista diktatúra uralma alatt elkövetett embertelen bűnök relativizálása, ami sérti a kommunista diktatúrák áldozatainak emlékét.

Arra kérjük Önt mint az önkormányzatok feletti törvényességi felügyeletet ellátó fővárosi és megyei kormányhivatalok irányítóját, lépjen fel a törvény érvényre juttatása érdekében.

***

A petíció 2019. április 4-én, a szovjet megszállást dicsőítő egykori állami ünnepnapon zárult le. A kommunista utcanevek elleni folyamodványt és az azt támogató több mint 6 ezer aláírást átadtuk Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszternek, erről bővebben itt olvashat.